BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Zapewnienie( wypełniane na miejscu przez urzędnika. )
2. Dowody osobiste – do wglądu.
3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- paszport – do wglądu
- odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju którego jest obywatelem  lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu Rejonowego zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia zaświadczenia
- w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu – do wglądu
- ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych

OPŁATY
Opłata skarbowa
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84zł 
- wydanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa po sporządzeniu - bezpłatnie 

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mławy lub na konto Urzędu Miasta Mława nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Henryka Sienkiewicza 1
06-500 Mława, pok. 5
Telefon:  23 654 64 40 w. 600
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 - 18:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Marzena Lipińska (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) - pok. nr 5 tel. 23 654 64 40 w.600

2, Danuta Krajewska (Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego) pok.nr 6 tel. 236546440 w.603

3. Dorota Majewska  (Z-za Kireownika Urzędu Stanu Cywilnego )tel. 23 654 6440 wew.600

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: w dniu przyjęcia dokumentów,

TRYB ODWOŁAWCZY
• nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
• prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r.(Dz.U z 2014r. poz. 1741)

UWAGI:
• dokumenty składa się osobiście

Urząd Stanu Cywilnego w Mławie

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 15.06.2007 11:55:59
Data publikacji informacji: od 15.06.2007 11:55:59
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018 11:00:11
Liczba odsłon: 2
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
05.12.2018 11:00:11 Marek Stachowicz edycja strony
06.03.2017 12:37:49 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:58:41 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:43:50 Marek Stachowicz edycja strony
19.03.2015 14:32:43 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 11:05:44 Marek Stachowicz edycja strony
07.06.2013 10:33:48 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:16:54 Marek Stachowicz edycja strony
27.05.2013 13:21:20 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:16:32 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 13:13:32 Marek Stachowicz edycja strony
09.03.2012 14:06:53 Jakub Weselak edycja strony
15.06.2007 11:55:59 root@npc.pl strona została dodana