BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zasady zamieszczania herbu Miasta Mława w przypadku informowanie o współorganizacji, bądź współfinansowaniu przedsięwzięć przez Samorząd Miasta Mława

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o prawo używania herbu Miasta Mława.

Podmioty uprawnione: Prawo używania herbu Miasta Mława mają miejskie samorządowe jednostki organizacyjne. Prawo używania herbu Miasta Mława mają również inne podmioty, wyłącznie w celach identyfikacyjnych bądź promocji Miasta, po uprzednim wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do Burmistrza Miasta Mława, podejmującego, w formie zarządzenia, decyzję o wyrażeniu zgody oraz w przypadku objęciem przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta Mława.

 II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Organizacyjny, Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 36, tel. 236546433, wew. 701, email: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

 IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 36, tel. 236546433, wew. 701, email: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Podmioty zewnętrzne nabywają prawo do użycia herbu po otrzymaniu stosownej zgody określonej w ww. zarządzeniu. Pisemne wyrażenie zgody na objęcie danego przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta Mława, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zastosowanie herbu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji wytycznych do stosowania w przypadku informowania o współorganizacji, bądź współfinansowaniu przedsięwzięć przez Samorząd Miasta Mława
oraz zamieszczania herbu Miasta Mława.


VIII. UWAGI

brak

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2012 21:14:33
Data publikacji informacji: od 23.02.2012 21:14:33
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2015 09:18:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
01.10.2015 09:18:15 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:50:38 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:43:14 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:44:11 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:40:09 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 14:05:28 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 14:01:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 21:15:17 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 21:14:33 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana