BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Podanie w sprawie przepisania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski:
Podanie
Załączniki:
Kserokopia aktu zgonu byłego najemcy lub wyrok sądu o ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu.
Oświadczenie składane przez wnioskodawcę (z art.233 § 1 kk.) pod odpowiedzialnością karną o przysługującym tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika TBS.

Dokumenty do wglądu:

2. OPŁATY
Nie podlega

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sekretariat TBS, ul. 18 Stycznia 14

4. OSOBY DO KONTAKTU 
Bożena Wojczakowska, referent ds. administrowania budynkiem, TBS ul. 18 Stycznia 14, pokój nr 6, tel. 23 654 30 82 wew.37, e-mail: sekretariatattbs-mlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy:
30 dni
Przeciętny czas realizacji w TBS
10 dni
Sposób załatwienia
Pisemna odpowiedź na podanie

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega

7. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Uchwała Nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3.12.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

8. UWAGI

Wzór oświadczenia

Podmiot udostępniający informację: Monika Kucka
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:51:09
Data publikacji informacji: od 17.12.2007 11:51:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2018 14:51:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
30.04.2018 14:51:14 Monika Kucka edycja strony
13.07.2017 12:08:36 Monika Kucka edycja strony
13.07.2017 12:07:51 Monika Kucka edycja strony
19.12.2012 15:41:18 Magdalena Grzywacz edycja strony
17.12.2007 11:51:09 root@npc.pl strona została dodana