BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 03 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. 

Celem konsultacji jest zaopiniowanie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

 Formy prowadzenia konsultacji:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacjaatmlawa [dot] pl 

 i formularzy zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława na podstronie poświęconej rewitalizacji http://www.mlawa.pl/sites/default/files/article/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_37 oraz podstronie poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/sites/default/files/article/import/konsultacje-spoleczne2_3;

 

3) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r., o godz. 16.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława

4) ankieta.

Forma i miejsce udostępnienia konsultowanego programu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025:

1) w wersji papierowej: pokój nr 35 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/sites/default/files/article/import/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025_37;

Osoba odpowiedzialna: Koordynator zespołu zadaniowego  ds. sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 – Magdalena Cecelska, pok. nr 35, e–mail: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl, tel. 236546433, wew. 702

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 27.04.2017 15:29:42
Data publikacji informacji: od 27.04.2017 15:29:42
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017 13:41:56
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.06.2017 13:41:56 Lidia Gniadek edycja strony
27.04.2017 15:29:42 Lidia Gniadek strona została dodana