BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Komitet Rewitalizacji monitoruje Osiedle Kozielsk

W sobotę, 19 maja 2018 r. w godzinach 10.00-12.30 z inicjatywy członków Komitetu Rewitalizacji odbył się spacer rewitalizacyjny ulicami Osiedla Kozielsk, leżącymi w granicach podobszaru rewitalizacji nr 2. W spacerze udział wzięli członkowie Komitetu Rewitalizacji oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji. Spacer był swoistego rodzaju „wizją lokalną”, próbą weryfikacji problemów natury przestrzenno – funkcjonalnej zdiagnozowanych na tym terenie na poziomie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2020. Uczestnicy rozmawiali o projektach i przedsięwzięciach zaplanowanych do realizacji w tej części miasta, poszukiwali pomysłów na podniesienie estetyki i ożywienie monitorowanego obszaru.

Wnioski ze spaceru będą w miarę istniejących możliwości realizowane na bieżąco, bądź uwzględniane w planach na kolejne okresy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.05.2018 08:34:09
Data publikacji informacji: od 24.05.2018 08:37:26
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2018 12:43:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.06.2018 12:43:35 Przemysław Więckiewicz edycja strony
25.06.2018 12:40:27 Przemysław Więckiewicz edycja strony
25.06.2018 12:38:54 Przemysław Więckiewicz edycja strony
25.06.2018 12:37:18 Przemysław Więckiewicz edycja strony
24.05.2018 09:00:48 Przemysław Więckiewicz edycja strony
24.05.2018 08:34:09 Przemysław Więckiewicz strona została dodana